Ważne zmiany w przepisach

Z dniem 1 czerwca 2021 r. wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 463), które wprowadzą istotne zmiany dla uczestników ruchu drogowego. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa, w szczególności pieszych przechodzących po przejściu dla pieszych. Większa ochrona pieszych nakłada na nich również pewne ograniczenia.

Jedna z istotniejszych zmian polega na przyznaniu pierwszeństwa pieszemu nie tylko, gdy znajduje się on na przejściu dla pieszych. Zgodnie z nowym przepisem również pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie mieć pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. Jednocześnie nowelizacja wprowadza zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Z kolei kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Ponadto przepisy nakładają na kierowców obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od innych pojazdów. Od czerwca br. kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie musiał zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie będzie się stosować podczas manewru wyprzedzania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *