Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

31 stycznia 2022 r. to dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Stosowny komunikat w tej sprawie został wydany przez Ministra Cyfryzacji w dniu 4 sierpnia 2021 r. (Dz. U. poz. 1522).

Jeszcze w połowie zeszłego roku uchwalona została ustawa nowelizująca m.in. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1517). Jedna ze zmian dotyczyła kwestii dość istotnej (także z uwagi na obciążenia finansowe) dla osób kupujących używany samochód. Chodzi o konieczność wymiany przez nabywcę tablic rejestracyjnych pojazdu. Taka wymiana jest konieczna w sytuacji, gdy nowy właściciel nie może korzystać z dotychczasowych tablic, bo rejestruje pojazd np. w innym województwie.

Po zmianie, składający wniosek o rejestrację pojazdu właściciel będzie mógł zażądać zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z polskim prawem. Co istotne, aby skorzystać z tej możliwości, konieczne będzie, aby tablice były utrzymane w należytym stanie i czytelne. Jeśli stosowny wniosek zostanie złożony, starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wyda decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokona legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Omawiana zmiana pozwoli kierowcom zaoszczędzić około 100 zł. W sytuacji gdy tablice (tablica) rejestracyjne nie będą zgodne z przepisami polskiego prawa, określonymi szczegółowo w stosownym rozporządzeniu (albo nie będą utrzymane w należytym stanie bądź nie będą czytelne), powyższa regulacja nie będzie miała zastosowania.

Zachowanie starego numeru i starych tablic (tablicy) nie nastąpi zatem z urzędu – należy pamiętać, aby o to wyraźnie zawnioskować.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *